Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 28.10.2018 18:39:50 

Naše koníčky ...

F1b

 Flešky - Prima O1A  2. pololetí

Where does he/she come from? Odkud pochází? F 097
Enjoy it. Užij si to. Bav se. F 098
I don't mind it. Nevadí mi to. F 099
Why do you usually visit me on Friday evenings? Proč mě obvykle navštěvuješ v pátek večer? F 100
I quite like you. Mám tě celkem rád. F 101
I don't usualy go there because I don't like beer and bear. Obvykle tam nechodím, protože nemám rád pivo a medvědy. F 102
These buildings are more modern than those buildings. Tyto budovy jsou modernější než tamty. F 103
She doesn't speak Chinese but she speaks German. Ona nemluví čínsky ale mluví německy. F 104
Enjoy the party. Užij si večírek. F 105
Come to me please in the afternoon. Přijdi ke mně odpoledne. F 106
She doesn't know, where I live. Ona neví, kde bydlím. F 107
I'd like to tell you something, but I can't. Rád bych to něco řekl, ale nemůžu. F 108
How much is the return ticket to Belfast? Kolik stojí zpáteční jízdenka do Belfastu? F 109
A friend in need is a friend indeed. V nouzi poznáš přítele. F 110
My wife doesn't speak Italian fluently but she is very pretty and hard working. Moje žena nemluví plynule italsky, ale je velmi krásná a pracovitá. F 111
Quiet please. Ticho prosím. F 112
Do you want to go there with him ? No, thanks. Chceš tam s ním jít? Ne díky. F 113
I like summer afternoons. Mám rád letní odpoledne. F 114
She doesn't know my brother's wife. Ona nezná ženu mého bratra. F 115
Do you agree? Souhlasíš? F 116
We haven't got a lot of money but we want to buy a new better car. My nemáme moc peněz, ale chceme si koupit nové lepší auto. F 117
He usually has lunch at 12 o'clock but today he is having lunch at 2 o'clock. Obvykle obědvá ve 12 hodin ale dnes obědvá ve 2 hodiny. F 118
How many languages does your older brother speak? Kolika jazyky mluví tvůj starší bratr? F 119
What's your older brother interested in? O co se zajímá tvůj starší bratr? F 120
Revise for your tomorow exam. Zopakuj si na zítřejší test (zkoušku). F 121
Bring my wife back home. Přiveď mi domů moji ženu. F 122
Revision lesson. Opakovací lekce. F 123
I'm cold. Je mi zima. F 124
By the way, I was there, too. Mimochodem, já jsem tam také byl. F 125
Give me a call. Zavolej mi. F 126
She is hot. Je jí teplo. / Je přitažlivá. F 127
Bring a box of chocolate please. Přines mi bonboniéru, prosím. F 128
What do you like for breakfast. Co rád snídáš. F 129
I don't mind learning English every day. Nevadí mi učit se angličtinu každý den. F 130
I'm enjoying the party. Já si ten večírek užívám. F 131
It's great. To je skvělé. F 132
Go by car. Jeď autem. F 133
Poor you. Chudáčku. F 134
Break a leg. Zlom vaz. F 135
She made me cry. Rozbrečela mě. F 136
Stop laughing at me. Přestaň se mi smát. F 137
Why don't you understand me? Proč mi nerozumíš? F 138
Forgive me. Odpusť mi. F 139
I usually go to school by bus. Obvykle jezdím do školy autobusem. F 140
It's his birthday today. On má dnes narozeniny F 141
There are some books on the floor. Na podlaze jsou nějaké knihy. F 142
There isn't any mouse on the floor. Na podlaze není žádná myš. F 143
Our teacher is a woman but she isn't our wife. Naše učitelka je žena, ale není naše manželka. F 144
I promise. Slibuji. F 145
First come, first served. Kdo dřív příjde, ten dřív mele. F 146
Go on foot. Jdi pěšky. F 147
I'm on the bus. Jsem v autobuse. F 148
Is there anything in your bag? Je něco ve tvé tašce? F 149
It's up to you. Je to na tobě. F 150
What do you want from me? Co ode mne chceš? F 151
I'll have two pints of beer. Dám si 2 piva. F 152
And so on. A tak dále. F 153

 

TOPlist