Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 28.10.2018 18:39:50 

Naše koníčky ...

F1a

 Flešky - Prima O1A  1. pololetí

I see. Aha. F 001
Was it good? Bylo to dobré? F 002
What are you wearing? Co máš na sobě? F 003
I'm not sure [šo:]. Já si nejsem jistý. F 004
I can see you. Já tě vidím. F 005
What's your surname? Jaké je tvé příjmení? F 006
Go for it. Jdi do toho. F 007
How much are these shoes? Kolik stojí tyto boty? F 008
How much is it? Kolik to stojí? F 009
I like your bag. Líbí se mi tvá taška. F 010
I like your blue T-shirt. Líbí se mi tvé modré tričko. F 011
Have you got any pets? / Do you have any pets? Máš nějaké domácí mazlíčky? F 012
You're right. Máš pravdu. F 013
Have a nice time. Měj se hezky. F 014
Could / Can you go on (Martin) please? Můžeš / mohl bys (Martine) pokračovat? F 015
You're wrong. Mýlíš se. F 016
There are a lot of books on the table. Na stole je hodně knih. F 017
Bless [bles] you. Na zdraví (při kýchnutí). F 018
Don't listen to him, listen to me! Neposlouchej ho, poslouchej mě! F 019
Excuse me please, I have'nt got my things for English. Omluvte mne prosím, nemám své věci do angličtiny. F 020
She is a chick. Ona je kus (kočka). F 021
She likes school. Ona má ráda školu. F 022
She can't write, but she can read well. Ona neumí psát, ale umí dobře číst. F 023
She isn't at home now. Ona teď není doma. F 024
Repeat after me. Opakuj(te) po mě. F 025
Come in. Pojď dále. F 026
Come here. Pojď sem. F 027
Help me with it. Pomoz mi s tím. F 028
Who is the question for? Pro koho je otázka? F 029
Stop joking. Přestaň si dělat legraci. F 030
Ready, steady, go! Připravit, pozor, teď! F 031
Get ready. Připravte se. F 032
Nice to meet you. Těší mě, že tě poznávám. F 033
It's a piece of cake for me. To je pro mě hračka (snadné). F 034
It's amazing. To je úžasné. F 035
Good for you. To ti přeju. F 036
Come back. Vrať se. F 037
I'm interested in English. Zajímám se o angličtinu. F 038
I'm sick. Je mi špatně od žaludku. F 039
I'm ill. Jsem nemocný. F 040
I like you. Mám tě rád. Líbíš se mi. F 041
Where is your amazing cat from? Odkud je tvá úžasná kočka? F 042
She usually repeats after him. Ona po něm obvykle opakuje. F 043
She wants to smile at them. Ona se na ně chce usmát. F 044
I'm having breakfast, call me later. Snídám, zavolej mi později. F 045
I've got a headache. Bolí mě hlava. F 046
Why did you do it? Proč jsi to udělal ? F 047
There is nothing on the table. (isn't anything) Na stole není nic. F 048
I'm sorry, Filip. Promiň, Filipe. (Omlouvám se.) F 049
Are you serious? To myslíš vážně? F 050
Look out of the window. Peter is kissing your girlfriend. Podívej se z okna. Petr líbá tvoji holku. F 051
One for all, all for one. Jeden za všechny, všichni za jednoho. F 052
They like our girls. Oni mají rádi naše holky. F 053
It's incredible. To je neuvěřitelné. F 054
My sister hasn't got her bike. Moje sestra nemá své kolo. F 055
Why are you standing here? Proč tady stojíš? F 056
Is it clear? Je to jasné? F 057
I'd like to tell you something. Rád bych ti něco řekl. F 058
Take a bus. Jeď autobusem. F 059
I was born on 27th April 2002. Narodil jsem se 27. dubna 2002. F 060
You have a choice. Máš na výběr. F 061
Buy it, please. Kup to prosím. F 062
You are better than me, but worse than him. Ty jsi lepší než já, ale horší než on. F 063
Don't eat it. Nejez to. F 064
Why don't you like my dog? Proč nemáš rád mého psa? F 065
War is over. Válka skončila. F 066
I hope you have fun. Doufám že se dobře bavíš. F 067
You said forever. Řekl jsi navždy. F 068
She's more beatiful than your dog. Ona je krásnější než tvůj pes. F 069
You are faster than your sister. Ty jsi rychlejší než tvoje sestra. F 070
I'm interested in it. Zajímám se o to. F 071
It's very interesting. To je velmi zajímavé. F 072
Not yet. Ještě ne. F 073
I want to go for a walk. Chci jít na procházku. F 074
Share it with me please. Poděl se o to se mnou, prosím. F 075
Let's stop all the fights. Zastavme všechny boje. (přestaňte bojovat) F 076
Poor Tom. Chudák Tom. F 077
Compare it.

Porovnej to.

F 078
I'm busy. Nemám čas. Mám moc práce. F 079
When were you born? Kdy ses narodil? F 080
Take a lift. Jeď výtahem. F 081
Merry Christmas and happy new year. Veselé vánoce a šťastný nový rok. F 082
Don't go there. Nechoď tam. F 083
Do it for me, please. Udělej to pro mě, prosím. F 084
She doesn't like you, she likes your clever dog. Ona nemá ráda tebe, ona má ráda tvého chytrého psa. F 085
Why don't you go to school? Proč nechodíš do školy? F 086
Is money important? It depends. Jsou peníze důležité? Přijde na to (Jak kdy). F 087
Over there. Támhle. F 088
Take a taxi. Vezmi si taxíka. F 089
She likes going by car. Ráda jezdí autem. F 090
Where are you? I'm not at home, I'm on the train. Kde jsi? Nejsem doma, jsem ve vlaku. F 091
Keep smiling. :-) Nepřestávej se usmívat. (Vždy s úsměvem) F 092
Go home. Běž domů. F 093
I don't understand you. Nerozumím ti. F 094
Without any fear. Bez jakéhokoliv strachu. F 095
Thank you. You're welcome. Díky. Není zač. F 096

 

TOPlist