Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 20.11.2017 06:45:49 

Naše koníčky ...

 Flešky - Sekunda O2A  1. pololetí


Why didn't you let me know about it? Proč jsi mi o tom nedal vědět? 2F 001
Fix it. Oprav to. 2F 002
Who is responsible for it? Kdo je za to odpovědný? 2F 003
Let me know as soon as possible. Dej mi vědět co nejdříve. 2F 004
Why did you do it? Proč jsi to udělal? 2F 005
Who did you talk to? S kým jsi mluvil? 2F 006
When did she come here? Kdy sem přišla? 2F 007
What did your sister do? Co dělala tvá sestra? 2F 008
She didn't want to talk about it. Nechtěla o tom mluvit. 2F 009
Bring it by tomorrow. Přines to do zítřka. 2F 010
I got red when I saw her. Zrudl jsem, když jsem ji uviděl. 2F 011
I got it from my brother. Dostal jsem to od bratra. 2F 012
It's mine. To je moje. 2F 013
Who did you get it from? Od koho jsi to dostal? 2F 014
chop chop šup šup 2F 015
What equipment are you going to take? Jaké vybavení se chystáš vzít? 2F 016

Underline it.

Podtrhni to. 2F 017
What's the matter? Co se děje? 2F 018
Tea or coffee? Čaj nebo kávu? 2F 019
It doesn't matter.

Na tom nezáleží. To je jedno.

2F 020
I've left my textbooks at home. Nechal jsem své učebnice doma. 2F 021
I'm leaving for Italy today. Odjíždím dnes do Itálie. 2F 022
I'm leaving Italy. Odjíždím z Itálie. 2F 023
Don't leave me. Neopouštěj mě. 2F 024
Get on the bus. Nastup do autobusu. 2F 025
Get off the bus. Vystup z autobusu. 2F 026
Take off your clothes. Vysleč se. 2F 027
Put on the coat. Obleč si kabát. 2F 028
My dream came true. Splnil se mi sen. 2F 029
Pick me up at 7 please. Prosím vyzvedni mne v 7. 2F 030
Don't you like it? Cožpak ty to nemáš rád? 2F 031
I didn't get it. ***Nechápu to. 2F 032
Price by agrement. *Cena dohodou. 2F 033
What are you looking at? *Na co se díváte? 2F 034
I'm looking for my keys. *Hledám své klíče. 2F 035
Who are you looking  for? *Koho hledáte? 2F 036
I lost my school bag on monday. *V pondělí jsem ztratil svou aktovku 2F 037
* * 2F 0

 

TOPlist